For alle som jobber med tre på Agder

Sammen bidrar vi til vekst og konkurransekraft
for en fremtidsrettet og miljøvennlig bransje. 

Arrangementer

27/03
Zoom - alle påmeldte får tilsendt lenke dagen før
29/03
18/04
Venneslavegen 233, Vennesla

Prosjekter

Utdanning, jobb og karriere

Tre er et bærekraftig og spennende materiale med mange muligheter. Det er miljøvennlig. Det kan fyres med, det kan brukes i kombinasjon med andre råvarer, det kan formes og det kan bygges med. Det kan benyttes til stort eller smått, og det kan gjenbrukes. Å jobbe med tre er mangfoldig. Så enten du er opptatt av håndverk, teknologi, design, salg og marked, strategi, økonomi eller annet så er det mange muligheter i bransjen.

Lærling ©Henriksen Snekkeri

Deltakere

Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. Fellesnevner for bedriftene er tre som råvare- og materiale. Bedriftene representerer både tradisjoner og evne til å tenke nytt. De er opptatt av bærekraftig utvikling. De er rause, engasjerte og de tror på å dele. 

Henriksen snekkeri

Aktuelt