Arrangement -

Bedriftsbesøk til Huntonit i Vennesla

Faggruppa for bærekraft og sirkulære løsninger inviterer ansatte i medlemsbedriftene og andre interesserte til bedriftsbesøk og samling i Vennesla 18. april kl. 14:00 – 17:00.
 
Denne dagen får vi besøke Huntonit. Fabrikken ble bygget på slutten av -40 tallet og i mai 1950 produserte Huntonit sin første trefiberplate. Både fabrikken og produktene har hatt en stor utvikling i årenes løp. I dag er Huntonit Venneslas største private arbeidsplass med ca 190 ansatte. De er en hjørnesteinsbedrift i kommunen, men gir også jobber til alle ansatte i byggevareforretninger landet over.
 

Bærekraftig og sirkulært

Bli med på bedriftsbesøk med fokus på energieffektivisering og bruk av sidestrømmer.

  • Omvisning og informasjon om Huntonit
  • Enkel bevertning
  • Erfaringsdeling og dialog

Av praktiske hensyn trenger vi påmelding fra alle som skal delta.

(Bilde: Designpanel fra Huntonit. Foto: Huntonit)