Bli med

Som medlem i Agder Tresenter og deltaker i Tre på Agder får man mulighet til å utvikle både egen bedrift og bransjen i samarbeid med andre. Vi tilrettelegger for møteplasser og prosjekter som virksomhetene er opptatt av. Alle trenger ikke delta på alt, men det forventes at alle deltar på noe. 

Bli deltaker

Alle virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere (leverandører) delta.

Forutsetningen er at virksomheten støtter opp om Tre på Agders og Agder Tresenter sitt hovedformål, og at de kan og vil bidra til at målene nås.

Engasjement lønner seg

Vi oppfordrer virksomhetene til å engasjere seg i arbeidet og til å delta i relevante aktiviteter. Dette kan være deltakelse på konferanser, i workshops, på kurs eller prosjekter i regi av nettverket. Av erfaring ser vi at man får mer igjen dess mer aktiv man er.

Forventninger

Det forventes vilje til å dele utfordringer, erfaringer, kompetanse og gode eksempler på områder der bedriftene er langt fremme. Dette innebærer at selskapet har en åpen holdning til å dele informasjon, samtidig har vi respekt for hverandre og taushetsplikt i forhold til informasjon som definerer som konfidensiell og fortrolig mellom bedriftene.

Hva koster det?

Årlig kontingent og serviceavgift fastsettes av årsmøtet i Agder Tresenter (som er prosjekteier for Tre på Agder). Virksomhetene bidrar ellers med egeninnsats i form av timer og/eller egenandeler for deltakelse i relevante prosjekter og aktiviteter. 

Det er mulig å delta på aktiviteter i regi av Tre på Agder uten å være medlem, men ikke-medlemmer må betale høyere egenandeler for å delta på arrangementer og prosjekter, enn det medlemmene må betale.

Alle medlemmer presenteres på nettsiden vår, med logo og lenke videre til virksomhetens egen nettside. 

Bli medlem 

Virksomheter som som ønsker å bli medlem bes registrere seg via vårt skjema: Bli medlem i Agder Tresenter/Tre på AgderVirksomheter i bransjen blir tatt opp som medlemmer med det samme. Øvrige søknader vurderes av styret før ev. opptak.  

Spørsmål?

Kontakt daglig leder, Maya Twedt Berli på e-post eller mobil 95970823. 

Følg oss

Alle ansatte i virksomhetene, og andre interesserte, er velkommen til å registrere seg som mottakere av Tre på Agders nyhetsbrev.