Prosjekter -

Bærekraft og sirkulære løsninger

Tre på Agder skal jobbe med utvikling av bærekraftige og sirkulære løsninger.

Tre på Agder skal ha fokus på bærekraftige og sirkulære løsninger. Det er oppnevnt ulike ressursgruppene i prosjektet. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser og diskusjoner. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Ressursgruppe – Bærekraft og sirkulære løsninger 

Leder: Oddbjørn Kylland, Huntonit
Trond Hamran, Hamran
Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Ole Kristian Hodnemyr, Norsk biobrensel

Vi ønsker å tilrettelegge tiltak basert på fakta. Kartlegging av nå-situasjon står derfor sentralt før vi går videre med konkrete tiltak. Flere bedrifter ønsker seg mer bærekraftige løsninger knyttet til emballasje, avfall og sidestrømmer.

Møbelsnekkere vil benytte brukte materiale

– Det er unødvendig at vi kun bruker nye materialer i produktene vi lager. Men vi trenger en ordning som gjør det mulig å både levere og kjøpe gjenbruksmaterialer, sier Ivar Grødal i Henriksen Snekkeri. De har også lansert muligheter for flere fellesprosjekter. Les mer

Miljøsertifiseringer og sirkulære løsninger

Hvordan møte miljøkrav i markedet og i større grad kunne levere på miljø- og krav til sirkulære løsninger i anbud/ tilbudsprosesser? Flere bedrifter har bidratt med innspill for å konkretisere behov og muligheter:

  • Miljøsertifisering – hva er riktig ordning for oss?
  • Returordning for gjenvinning
  • Leverandørdatabase som tilfredsstiller miljøkrav

Emballasje, avfall og sidestrømmer – potensiale for mer bærekraftig bruk?

Studentbedriften Yi2 – Young Industrial Innovators har bidratt til å få frem et faktagrunnlag for dette. De besøkte rundt 30 bedrifter, intervjuet, innhentet data og fått oversikt. Rapport Yi2 – Kartlegging for Tre på Agder 240920. Eventuelt videre tiltak/prosjekter vil bli vurdert fremover. 

Spørsmål eller innspill?

Kontakt prosjektmedarbeider Liv Strand om du har spørsmål eller innspill. 

Kartlegging emballasje, avfall og sidestrømmer - Tre på Agder
Fredrik fra Yi2 på kartleggingsoppdrag hos Rygene