Prosjekter -

Rekruttering og kompetanse

Tre på Agder skal jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering.

Tre på Agder skal løfte frem gode eksempler og synliggjøre en fremtidsrettet og bærekraftig bransje. Vi skal jobbe med tiltak som fremmer god rekruttering for å sikre ytterligere vekst og konkurransekraft. Det er oppnevnt ulike ressursgruppene i prosjektet. Gruppene har ansvar for å tilrettelegge faglige møteplasser og diskusjoner. Dersom det kommer innspill til konkrete tiltak/delprosjekter løftes dette opp til prosjektledelsen for videre vurderinger. 

Ressursgruppe – Rekruttering og kompetanse

Leder: Ivar Grødal, Henriksen Snekkeri
Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs
Roald Tønnessen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter

Gjennom Tre på Agder jobber vi for å påvirke utdanningstilbudet i regionen etter bransjens behov. Vi oppfordrer alle bedriftene til å åpne opp for besøk, ta i mot elever og studenter på utplassering fra skolene, og til å markedsføre bransjen i rekrutteringsøyemed. 

Lærlinger og kontakt med videregående skoler

Vi har jevnlig kontakt med videregående skoler og Agder Fylkeskommune om utdanningstilbudet i videregående skole. Flinke fagfolk kommer likevel ikke av seg selv. Bedriftene har et medansvar for å utdanne dem, gjennom læretid i bedrift. Bedriftene får støtte til gjennomføring og oppfølging av lærlingene. 

Samarbeid med Fagskolen i Agder

Fagskolen tilby relevant etter- og videreutdanning for fagarbeider gjennom korte moduler som er tilpasset studenter i full jobb. Kursene og modulene er utviklet i samarbeid med næringslivet og på bestilling fra fylket og kommunene.

Samarbeid med Universitetet i Agder

Bedriftene har har meldt inn behov for å styrke trerelaterte fag ved Universitetet i Agder. I tillegg har de også behov for kompetanse fra flere andre fagretninger. For å styrke kontakten mellom bedriftene og universitetet har vi inngått samarbeidsavtaler med Fakultetet for teknologi og realfag, samt med Handelshøyskolen på UiA.

Samarbeidsavtalene legger grunnlag for både økt dialog om aktuelle tilbud samt styrka samarbeid om praksisplasser, bachelor- og masteroppgaver. 

Spørsmål eller innspill?

Kontakt prosjektkoordinator Rebecka L. Fredriksen eller prosjektleder Maya Twedt Berli.

Roald Tønnesen, ansvarlig for opplæringskontoret i Agder Tresenter, svarer gjerne på spørsmål om muligheter for å bli lærebedrift, enten det gjelder kandidater som kommer rett fra videregående eller om det gjelder fagbrev på jobb ordningen.